Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   mnich_Ekologii   SEKRETY UMYSŁU – JAKIE MYŚLI TAKIE ŻYCIE
2

SEKRETY UMYSŁU – JAKIE MYŚLI TAKIE ŻYCIE

Psychologia to nauka o duszy – pozwala poznać sekrety umysłu i zachodzące w nim reakcje oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania – pozwala lepiej poznać samego siebie. Kiedy ciało odpoczywa, rozum toczy odwieczną walkę o Twój byt. Czy poddasz się jego mrocznej sile, nie podejmując rzuconego przez mózg wyzwania? Dlaczego mózg płata figle, co nim kieruje i jak można wykorzystać jego siłę?

„Dusza przebywająca w świecie zmysłów utrzymując je w harmonii… odnajduje spokój i spoczynek” – Bhagavad Git

AKADEMIA UMYSŁU

To hasło obozu psychologicznego w Rozewiu, w którym uczestniczyłem w ostatnim tygodniu wakacji. Tematem obozu były ” Sekrety Umysłu”. Miał on charakter warsztatowy, pozwalający na lepsze poznanie siebie i kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach. Dzięki warsztatom, uświadomiliśmy sobie, że wszystko co robimy ma jakąś przyczynę i jest to wstęp do zapanowania nad własnym życiem. Przykładowo, jeśli zamiast uczyć się będziemy godzinami grać w gry na komputerze lub oglądać seriale TV – coraz większe braki wiedzy w szkole czy w życiu stworzą sytuację, z której po wielu miesiącach lub latach nie będziemy mogli już wyjść. Trudno jest nadgonić wiedzę – materiał, którego wcześniej nie nauczyliśmy się i nie utrwaliliśmy. Jeśli nie wypracujemy odpowiednich nawyków poprzez własna dyscyplinę – zarządzenia swoim wolnym czasem - to nigdy już nie wróci ten czas i nie będziemy mogli cofnąć się i go zagospodarować. To będzie stracony czas, a jak mówi przysłowie - „czas to pieniądz”. Można by powiedzieć też, że „czas to pomysły i nowe możliwości”.
Podobnie jest w życiu – „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”

Przyczyna -> Wydarzenie -> Skutek

Jeśli natomiast będziemy systematycznie pracować nad nawykami – uczyć się, powtarzaćutrwalać zdobytą wiedzę, to po czasie będzie ona w naszej głowie. Nowe połączenia między komórkami mózgu jakie stworzą się podczas nauki, pozwolą, na szybkie kojarzenie i wydobywanie „ z głowy” odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. To może być przydatne w starszych klasach - w liceum jak też w życiu dorosłym. Czy warto uczyć się systematycznie?

Na to pytanie odpowiem słowami filozofa chińskiego Konfucjusz (551–479 p.n.e.):

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

W przyjaznej warsztatowej atmosferze nadmorskiego kurortu dowiedzieliśmy się, jakie są źródła ludzkich zachowań, jak odczytywać mowę ciała oraz jak radzić sobie ze stresem w szkole i w życiu. Oto kilka zagadnień, które poruszane były na warsztatach:

Komunikacja interpersonalna czyli kontakty międzyludzkie:

a/ w świecie emocji – warsztaty teatralne

Wybieraliśmy jakieś wydarzenie i mieliśmy choć raz w nim wypowiedzieć jakieś ustalone słowo, robiąc scenkę teatralną. Ćwiczyliśmy w ten sposób wyobraźnię.

b/ asertywność – kształtowanie postawy asertywnej

Asertywność to pewien określony sposób zachowania się i postępowania. Jest to postawa, która wyklucza zachowania agresywne oraz lekceważenie praw i wolności własnych bądź innych ludzi. Wyraża się ona umiejętnością bezpośredniego przekazywania własnych opinii, przekonań, poglądów i potrzeb, a także łatwością swobodnego dzielenia się wiedzą. Istotą zachowania asertywnego jest także umiejętność odmawiania, tzn. mówienia „nie” w sposób pewny, zdecydowany, a jednocześnie nieuwłaczający godności innych osób i zawsze z podaniem konkretnej przyczyny odmowy.

Przykłady:
„NIE dziękuje, mam inne plany”.
„Nie – nie mogę mama mi nie pozwala rozmawiać z obcymi”.

Autoprezentacja czyli sztuka przedstawienia własnej osoby

Profesjonalna autoprezentacja to klucz do sukcesu tak w szkole jak i w życiu. Autoprezentacja to umiejętność przedstawienia zalet oraz wykorzystywania wiedzy dotyczącej prowadzenia rozmowy. Mając informację o tym, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie oraz to, co powiemy podczas pierwszej minuty, można wykorzystać to na swoją korzyść.
Dlaczego zatem tak wiele osób ma problem z mówieniem o sobie?
Dlaczego nie potrafimy podkreślić swoich dobrych stron?
Czy ich nie posiadamy czy to zwykła fałszywa skromność nam nie pozwala na to, czy też „brak języka w gębie” czyli nieumiejętność wysłowienia się – wyrażenia tego co chcemy powiedzieć czyli brak elokwencji?

Zamiast wykorzystywać okazję, jaka się pojawia w szkole – Pani zaprasza nas do wzięcia udziału w jakimś konkursie, czy tez mamy inna życiowa propozycję – my wolimy „skromnie” stać w kącie i nie zwracać na siebie uwagi lub inaczej – czekać aż inni nas dostrzegą, wyróżnią i pozwolą osiągnąć sukces.
Okazuje się, że przyczyna jest jedna: taka bierność wynika z niewiedzy i myślenia, że tak pojmowana „skromność” to największa nasza zaleta oraz faktycznie z braku informacji o tym, jak mówić o sobie, co mówić, jak właściwie w danym momencie warto podkreślić swoje zalety, a co przemilczeć.

a/ uczymy się mówić, czyli komunikacja werbalna – poprzez słowa mówione lub pisane

W psychologii analizowane słowa to zaledwie 7% analizowanej informacji o nas, naszym rozmówcy lub o jakiejś sprawie. Sygnały werbalne są w trakcie komunikowania uzupełniane przez mowę ciała. Odbiorca weryfikuje informacje przekazywane przez nadawcę na podstawie tego, w jaki sposób on, np. siedzi, jakie wykonuje gesty i co odzwierciedla jego mimika. Szczegóły na ten temat w artykule SŁOWA – KLUCZE >>

b/ komunikacja niewerbalna (sposób mówienia – emocje)

Sygnały niewerbalne stanowią aż 93% i pełnią bardzo ważną rolę w procesie komunikowania, natomiast tylko 7% całego przekazu zależy od tego, co tak właściwie mówimy. Sposób mówienia, dynamika, szybkość czy barwa dźwięku, to zaledwie 38% całości składającej się na nasza autoprezentację.

c/ mowa ciała – analiza przypadków

Nawet jeśli nie wypowiadasz słów to i tak ujawniasz swoje uczucia i nastawienie, najczęściej przekazujesz pewne komunikaty za pomocą języka ciała. To przekaz ważny aż w 55% procentach, który dociera do odbiorcy.

Język niewerbalny to aż 93% informacji o nas bądź o kimś obserwowanym. Osoba ta nie musi nam nic o sobie mówić, abyśmy mogli wiele się o niej dowiedzieć poprzez mowę ciała i jej sposób mówienia. Podobnie przedstawiają to zagadnienie moje ulubione telewizyjne seriale: MAGIA KŁAMSTA i MENTALISTA.

Wiedza ta z autoprezentacji jest przydatna. W moim przypadku jest pomocna w szkole podczas odpowiedzi przy tablicy bądź w ławce, podczas przeprowadzania prezentacji multimedialnej np. w VI klasie na przyrodzie za prezentacje „Życie na afrykańskiej sawannie” oraz „Lasy równikowe – Amazonia”, udało mi się dostać najwyższe oceny – szóstki. Wiedza z zakresu autoprezentacji przydaje się też przy przeprowadzaniu doświadczeń z fizyki lub chemii albo mówieniu wierszyka w szkole. Obecnie biorę udział w konkursie z fizyki prowadzonym w naszym gimnazjum w programie FENIKS – przygotowałem prezentację pt. „Balon własnej roboty” wraz z opracowanymi wnioskami z zakresu wiedzy fizyki dla klasy 1.
Autoprezentacja szczególnie potrzebna jest mi podczas występów publicznych np. śpiewanie piosenek, granie na gitarze - w styczniu 2012 planuję występ w mojej Szkole Muzyki Rozrywkowej „ProMusica” czy też tańca towarzyskiego i integracji z grupie w Szkole Tańca Towarzyskiego AKSEL.

Ostatnio w ramach takiej autoprezentaji, wziąłem również udział w szkolnym konkursie O PIÓRO FENIKSA gdzie wystawiłem kilka moich opracować i wierszy - zamieszczonych na blogu michalzarzycki.pl oraz tu na ekologia.pl np. DRZEWO ŻYCIA. Rozwiązanie konkursu - GRAN PRIX w kategorii poezja tutaj >> Jednym z wierszy był DELFINY W JAPONII.
Dzięki takim konkursom koledzy szkolni i nauczyciele mogą lepiej poznać swoich uczniów od innej strony.

Do tego wszystkiego bardzo przydają się warsztaty z publicznej autoprezentacji, w których już wcześniej miałem możliwość uczestniczyć w marcu 2011, dzięki którym też powstało nagranie spotu reklamowego przed kamerą z pomocą aktora Roberta Żółędziewskiego, która miała na celu promocję akcji pt.: ” Pomóż zwierzętom! Koalicja dla zwierząt”.

Stres – wróg czy przyjaciel?

a/ fobie, czyli czego się boimy

Fobia to przede wszystkim strach przed czymś. Przykład:
Heksakosjoiheksekontaheksafobia – fobia przed liczbą 666. Ktoś może mieć fobię przed matematyką, pająkiem, myszą lub występami publicznymi i powiedzeniem kilku słów do mikrofonu. Co z tym robić?
Zmierzyć się z własnym strachem, nauczyć się matematyki, pogłaskać mysz, przygotować się przed lustrem do występu i ćwiczyć wiele razy.

b/ co jeść przed klasówką?

Pożywienie które zawiera energię czyli węglowodany – a szczególnie cukry złożone np. są one w jabłkach, bananach, pomarańczach, sokach owocowych oraz w ostateczności - zjadamy cukierek bądź czekoladkę.

c/ jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Należy przeczytać materiał, zrozumieć wszystkie wyrazy i ich znaczenia – informacji można poszukać w Internecie, powtarzać kilkakrotnie w pamięci oraz głośno i wyraźnie tak, aby uzyskać płynność wypowiedzi i przy tym rozumieć o czym się mówi.

Twórcze rozwiązywanie problemów:

„Fabuła z kubka”, czyli trening kreatywności

Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Przykładowo myśliciele starożytnej Grecji byli bardzo kreatywni: Archimedes , który stworzył śrubę do pompowania wody oraz Prawo Archimedesa dotyczące obliczenia objętości i ciężaru ciała, jak też wzór na pole koła i na kwadraturę koła. Demokryt rozważał nad najmniejszymi cząsteczkami świata i nazwał je „atomos”, a Pitagoras wprowadzał matematykę do wszystkich dziedzin wiedzy. W dziedzinie matematyki poważnym osiągnięciem, które zaważyło na rozwoju tej nauki było m.in. opracowanie twierdzenia Talesa i Pitagorasa, sformułowane w 530 roku p.n.e. Pitagoras opracował również twierdzenie o sumie kątów w trójkącie. Największy matematyk ówczesnych czasów – Eratostenes za pomocą patyka (gnomona) zmierzył objętość kuli ziemskiej ok. 230 r. p.n.e. i obliczył ją na 39609 km. Dokonał niewirygodnie dokładnego pomiaru obwodu Ziemi i pomylił się tylko o 300 km. Dowodzi to faktu, że miał on wybitną wyobraźnię. Tym samym Eratostenes udowodnił, że Ziemia jest okrągła, a dodatkowo obliczył odległość od niej do Księżyca i Słońca.
Euklides z Aleksandrii dokonał syntezy starożytnej wiedzy matematycznej w dziedzinie geometrii oraz teorii liczb – te podstawy geometrii Euklidesa do dziś są podstawą wiedzy.
Arystofanes z Aten był greckim dramatopisarzem i jednym z twórców komedii. W starożytnej szkole medycznej Hipokrates stworzył pierwsze opisy dotyczące wykorzystania temperatury i ćwiczeń fizycznych jako zabiegów leczniczych. Hipokrates zwrócił również uwagę na profilaktykę chorób rolę, dietę i higienę jako niezbędne dla zdrowia organizmu. Sformułował podstawy diagnozowania medycznego. To wszystko wymagało również niezwykłej wyobraźni i pomysłowości. Więcej w artykule: Nauka w starożytnej Grecji >>

Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

Moja rola w grupie:

a/ integracja uczestników i zajęcia teambuilding’owe

Team building (z ang. budowanie zespołu) – wszelkiego rodzaju formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony. Teambuilding to celowo zorganizowane zajęcia, które powodują wzbogacenie relacji w grupie, budowanie tej grupy, integrowanie i nawiązywanie między jej członkami współpracy, zaufania, a nawet przyjaźni, poznawanie siebie nawzajem poza codziennym kontekstem.
Team building rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje i buduje zespół.

b/ tworzenie i rozwiązywanie testów psychologicznych

Mózg jako najdoskonalszy komputer:

a/ co robi mózg, gdy ciało śpi? – analiza badań

b/ sztuczki magiczne, czyli jak oszukać mózg – iluzja

O to Kilka przykładowych Iluzji:

Płaskie czy falowane?

Falujące orzechy


Wypukłe czy wklęsłe piramidy


Iluzja basenu w 3D na chodniku miejskim

Więcej zobacz tutaj: http://adonai.pl/relaks/zludzenia/

Obóz zorganizowany przez firmę turystyki dla dzieci Poszukiwacze Przygód, odbył się w ostatnim tygodniu wakacji dniach 22-29 sierpnia 2011 – był to ostatni turnus – skrócony. Uczestnicy zakwaterowani byli w położonym w odległości 600 metrów od morza hotelu “Rozewie” w Jastrzębiej Górze. Ten obóz psychologiczny to jeden z trzech moich ulubionych – wokalnego, angielskiego (na Malcie – wakacje 2010) i psychologicznego – a byłem już na wielu obozach.

Proszę polub bloga i kliknij LUBIĘ TO na profilu Faceboca

Dziekuję za dodanie się do sympatyków bloga :)

Podziel się na: Facebooku >>
Ten wpis czytano 4789 razy.
Bardzo dziękuję za komenatrz :).

Życzę każdemu na Nowy Rok 2012 wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wiele radości i sukcesów oraz spełnienia marzeń.

Konkurs na BLOGA ROKU 2012 w kategorii TEEN ( młodzieżowy)

Bardzo proszę o głosowanie na mojego bloga już w dniach 12-19 stycznia 2012 - szczegóły ukażą się w czwartek 12.01 na moim blogu

- http://www.michalzarzycki.pl/

Proszę o polecenie bloga znajomym i pomoc w głosowaniu - każdy głos wysłany SMS (1,23zł ) idzie na cele charytatywne i przy okazji jest dla mnie bardzo cenny w konkursie.
Z góry serdecznie dziękuję za chęć pomocy. Pozdrawiam

Mnich_Ekologii - Michał Zarzycki
Michał Zarzycki - Niedziela, 08 Styczeń 2012 00:14
Jesteś best wspaniały blog tak trzymaj
edek1956 - Piątek, 30 Grudzień 2011 03:43